Català
Castellà
Anglès
Francès
Alemany
Compri un gran Regal per als seus amics: OCIPACK
Actividades destacadas Tierra / Aire / Agua Ocipacks Programas a medida Empresas Ocigirona Contactar
  Tierra                               
  Aire                               
  Agua                               
 

Nota legal

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web www.ocigirona.org i dels seus continguts (textos, imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, creativitats,...) pertanyen al projecte Ocigirona (d’ara endavant Ocigirona).

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibit la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Ocigirona es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la que aquests apareguin representats o localitzats.

Ocigirona perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva seu web exercitant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Ocigirona tan sols autoritza esments als seus continguts en altres seus web, com el tractament que aquestes consideren, sempre i quan el nom del domini (www.ocigirona.org)  quedi suficientment representat. En el cas de disposar d’ un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l’ usuari ha de saber que està entrant a Ocigirona i ha de percebre en el seu navegador la seva direcció URL.

En relació a la informació de contacte facilitat per els usuaris a través de la seu web, totes les dades es mantenen en la més estricta Privacitat d’ acord amb la legislació vigent. Ocigirona compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d’ acord amb lo disposat en la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre protecció de Dades de Caràcter Personal.

Termes i condicions

Els preus dels productes que ofereix Ocigirona són exactament els mateixos o inferiors als que tenen les empreses que ofereixen les activitats. L’objectiu principal de l’ Associació Ocigirona, sense ànim de lucre, és facilitar la informació i el procés de reserva de tota la oferta d’oci de la Província de Girona des d’un sol punt: www.ocigirona.org.

Funcionament del procés de reserva:

Ocigirona facilita el procés de reserva d’activitats d’oci a través de la web o enviant e-mail a info@ocigirona.org

 A través de la web el funcionament del procés de reserva és el següent:

1. Procés de selecció de l’activitat a realitzar, un cop decidida l’activitat es segueix en el procés de compra on hem d’emplenar les dades personals.

2. Per realitzar la reserva en ferm cal introduir les dades de la targeta de crèdit directament a la plataforma de pagament Cyberpac (servidor segur) i el client rebrà una resposta si la reserva s’ha realitzat correctament o si hi ha hagut un error en el procés de reserva.

3. En cas de confirmació, en un termini màxim de 48 hores el client rebrà les dades de l’empresa on es farà l’activitat, el telèfon de contacte, el lloc i l’hora on s’ha de presentar el client per fer l’activitat i un número de confirmació de reserva.
En cas d’error, sempre contactin amb Ocigirona via telèfon o e-mail.

4. Un cop finalitzada la reserva i realitzada l’activitat rebrà una enquesta de satisfacció molt breu i senzilla per tal de millorar els nostres serveis.

Anul·lacions i reemborsaments

Anul·lació per part del client:

Si el client desisteix del servei contractat un cop confirmada la reserva:

- Des del moment de fer la reserva fins 20 dies abans de l’inici de l’activitat, Ocigirona retornarà el total de l’import pagat.
- Entre els 19 i 3 dies abans de l’inici de l’activitat el client perd un 25 % de l’import pagat.
- 48 h abans de l’inici de l’activitat el client perd el 50% de l’import pagat.
- 24 h abans de l’inici de l’activitat el client perd el 75 % de l’import pagat.
- No es tindrà dret a cap reembossament si la cancel·lació es fa el mateix dia que es realitza l’activitat o si no es presenten els clients.

Anul·lació per part d’Ocigirona:

- Si Ocigirona es veu obligat a anul·lar o modificar de manera significativa una activitat, ho haurà de notificar al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar a continuar i acceptar la modificació de l’activitat contractada inicialment, o anul·lar la reserva amb el dret de reembossament íntegre de les quantitats abonades, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’indemnització.

- Es consideren causes suficients per la modificació o anul·lació de les activitats contractades els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i en cas de condicions meteorològiques adverses.

Política de protecció de dades

Introducción
Ocigirona es una empresa que ha desarrollado procedimientos globales sobre el uso de la información con el fin de garantizar el respeto de la privacidad y la protección de los datos de los usuarios. Nuestra Política de Privacidad expone los procedimientos que aplica Ocigirona a la información enviada por Internet para el manejo de los datos de caracter personal y no personal, y está elaborada de acuerdo con las leyes y normativas aplicables en España. Le rogamos que lea atentamente esta Política de Privacidad antes de utilizar el sitio web de Ocigirona (en adelante “Sitio”).
¿Cómo se utiliza su información?
Ocigirona no venderá, alquilará, prestará ni cederá su información personal a terceros a menos que usted lo autorice o Ocigirona esté obligada a hacerlo por ley. Ocigirona no usará ni compartirá la información personal que usted nos facilite a través de Internet para fines no relacionados con los aquí descritos sin comunicárselo previamente para que usted pueda rechazar tal posibilidad. Sólo compartiremos su información personal con entidades de Ocigirona(incluidas empresas filiales y asociadas) y/o con colaboradores que actúen en nuestro nombre para suministrar el servicio o la información que usted ha solicitado, así como para consolidar el almacenamiento de datos o para simplificar la gestión de los datos de los clientes. Dichas entidades y/o colaboradores de Ocigirona están sujetos a nuestra Política de Privacidad con respecto al uso de la información de carácter personal, así como a los acuerdos de confidencialidad aplicables en cada caso.
¿Qué información recopilamos?
Información no personal
Al visitar nuestro Sitio, usted puede realizar diversas operaciones sin necesidad de facilitarnos sus datos personales. Sin embargo, empleamos para recopilar y reunir información sobre las páginas visitadas, el orden en el que han sido visitadas y los enlaces utilizados, entre otros datos. Dicha información no está relacionada con ningún dato de identificación personal. La información de carácter no personal que recopilamos nos ayuda a identificar las zonas más visitadas de nuestro Sitio y a conocer la eficacia de nuestras actividades promocionales.
Información personal
En algunos espacios del sitio de Ocigirona, puede realizar solicitudes, expresar su opinión o suscribirse a uno de nuestros servicios en Internet. Los datos de identificación personales que pueden recopilarse en dichas páginas pueden ser del mismo tipo que los siguientes: nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de fax e información sobre su opinión y uso de diversos servicios. Ocigirona utiliza todos estos datos para comprender mejor sus necesidades y ofrecerle un mejor servicio.
¿Por qué recopilamos su información personal?
Listas de correo
En ocasiones, Ocigirona ofrece a los visitantes la posibilidad de facilitar su dirección de correo electrónico con el fin de recibir un boletín de noticias o información sobre un servicio. Estas direcciones de correo sólo se utilizarán con esta finalidad y nunca se compartirán con otras empresas que no sean filiales de Ocigirona a menos que usted así lo autorice. Además, siempre le daremos la oportunidad de rechazar la recepción de dichos materiales.
¿Cómo protegemos su información?
Para impedir el acceso o la revelación de datos no autorizados, así como para mantener la precisión de los datos y garantizar un uso adecuado de la información, hemos empleado medios físicos, electrónicos y de gestión para salvaguardar los datos que recopilamos a través de Internet.
Acceso a su información
Usted tiene el derecho de acceder a su información personal y corregirla en cualquier momento. Para revisar, actualizar o modificar su información personal, póngase en contacto con nosotros en admin@ocigirona.org.
Sitios web de terceros
Nuestra Política de Privacidad sólo se aplica a los espacios del sisio web controlados por Ocigirona y los enlaces a sitios web de terceros sólo se facilitan para su comodidad. Es recomendable que consulte la política de privacidad de dichos sitios web antes de facilitarles datos de carácter personal. Ocigirona no ha revisado todos los sitios web de terceros, no tiene control alguno sobre ellos y declina toda responsabilidad con respecto a dichos sitios, su contenido y sus políticas de privacidad. Por ello, Ocigirona no aprueba ni actúa en representación de dichos sitios web ni de la información, los productos u otros materiales que puedan contener.
¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
Su opinión es muy importante para nosotros. Si tiene alguna pregunta o desea realizar algún comentario sobre nuestra Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros admin@ocigirona.org.También puede hacerlo escribiendonos.
Datos de contacto
Ocigirona
c/ Ample, 126 baixos 1ª
17200 Palafrugell
GIRONA
admin@ocigirona.org
 
EL MEJOR REGALO
Nuevos Ocipacks
1. Compra
2. Regala
3. Reserva
4. Disfruta
© Projecte Ocigirona | Fax. 972 305 081 | info@ocigirona.org | Contactar | Nota Legal | © OciGirona 2017 | TIC
 
Terra   BTT   Cicloturisme   Cultural   Lleure i Esport   Paintball i Jocs Làser   Rutes guiades   Segway   Senderisme   Trekking acuático  Aire  BTT   Cicloturisme   Cultural   Lleure i Esport   Paintball i Jocs Làser   Rutes guiades   Segway   Senderisme   Trekking acuático  Aigua  Activitats nàutiques   Descens Fluvial amb caiac   Excursions a vela   Excursions amb caiac   Pesca   Xàrter a motor   Xàrter a vela
Empreses  A.T.M.A. Burricleta Giroguies Globus Empordà Kayak del Ter Kayaking Costa Brava Ocitània - Burricleta Pepa Bandera Charter Tela Marinera